9 Nisan 2008 Çarşamba

SAANEN DAMİZLİK OGLAK SATISİ

Vedide BEKTAŞ - GSM: 0536 638 68 64
e- Mail : vedidebektas@gmail.com
Çanakkale 18 Mart üniversitesinden aldığım Saanen ırkı safkan keçilerin
Oğlaklarının satışı başlamıştır. Irk hususunda 18 Mart üniversitesinden
Bilgi edinilebilir.
0536 638 68 64 Bu Sayfa http://www.egenews.com/ tarafından yapılmıştır
MSN&Mail: gazeteci05@gmail.com-Tahsin TUNAVedide BEKTAŞ -e- Mail : vedidebektas@gmail.com
GSM: 0536 638 68 64
Çanakkale 18 Mart üniversitesinden aldığım Saanen ırkı
Damızlık Oğlak Satışlarımıza 15 Nisanda Başlıyoruz.
Irk hususunda 18 Mart üniversitesinden
Bilgi edinilebilir.0536 638 68 64
Saanen Satışlarımıza
Ara Verdi


Kısaca Saanen "Tarım ve hayvancılık alanlarında alternatif üretim ve yetiştiricilik konularına yönelimin arttığı günümüzde Göçbeyli bölgemizden de bu uygulamayla ilgili olumlu sonuçlar geliyor. Şu ana kadarki gözlemlerimiz oldukça iyi.
Bu hayvanların süt verimi yüksek ve süt kalitesi oldukça iyi. Hayvanlar, kısa sürede bölgemize uyum sağladı.
İlk oğlaklar da dünyaya gelmeye başladı. Bu hayvanları anaç damızlık olarak kullanarak umut ediyoruz ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sayılarını çoğaltıp ilçe geneline yayarak, küçükbaş hayvancılıkta hedefimizi yükseltmek istiyoruz."
İsviçre kökenli bir ırk: Saanen
Saanen keçileri, ülkemizde sütçü keçilerin ıslahında kullanılmış İsviçre kökenli bir ırk. Canlı ağırlıkları keçilerde 50 kilo, tekelerde 65 kilo civarında. Mera ve çevre şartları iyi olduğu ortamlarda 280 gün sağılıyor. Süt verimleri yıllık 700 kilo civarında. Döl verimleri yüksek olup, ikiz ve üçüz doğum oranları fazladır. Saanen keçisi yetiştiriciliği, son yıllarda özellikle Marmara bölgesinde yaygınlaşmaya başladı.
Çiftçi İseniz İmkanlarınızı Zorlayınız. Bizden Söylemesi. Deneyin kaliteyi görün başarı sağlayamadığınızda iade ediniz.

Çanakkale 18 Mart üniversitesinden aldığım Saanen ırkı safkan keçilerin
Oğlaklarının satışı başlamıştır. Irk hususunda 18 Mart üniversitesinden
Bilgi edinilebilir.

Bergama Göçbeyli’de Saanen Süt Keçisi Yetiştiriciliği ve Satışı
% 99 Saanen Irkı Süt Keçisi Damızlık satışlarımız başlamıştır. Hayvancılığın geliştirilmesi ve kaliteli süt verimin artışı için her çiftçiye bir çift Saanen Keçi besiciliği yapmasını öneriyoruz.
Türk Saanen keçisi başta Çanakkale Merkez ilçeleri olmak üzere Ege Bölgesinde de yaygınlaşmaktadır. Yüksek verimli, bölgeye adaptasyonu iyi olan bir ırktır. Bu ırk, saf Saanen keçileri ve bölgede bulunan Maltız (malta keçisi: ada keçisi) ve kıl keçilerinin melezleşmesi ile oluşturulmuştur.
Saanen Bergama Göçbeyli beldesinde de yetiştirilen birinci melez generasyondan (F1 generasyonu) saf Saanen genotipe dek farklı Saanen kan oranlarında melezlerin olduğu tahmin edilmektedir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden damızlık alınarak yetiştirdiğimiz Süt keçilerimizin tümü %99 Saanen ırktır.
Türk Saaneni’nin genel özellikleri:
· Kıl keçisinin yetiştirildiği koşullarda bu ırkın yetiştiriciliği kıl keçisine nazaran daha yüksek performans sağlanarak yapılabilmektedir. Zira bu ırk saf bir kültür ırkı olmayıp, bölge koşullarına adapte keçilerle bir kombinasyonun sonucu elde edilmiştir. Bu ırkın Ekstansif yetiştiricilik sistemlerinde de yetiştiriciliğinin yapılabiliyor olması, ırkın ne derecede başarı ile kullanıldığının önemli bir göstergesidir.
· Türk Saanen’i keçisi süt beyazı renkten krem beyaza dek değişen tonlarda beyaz rengin hâkim olduğu bir genotiptir. Melezlerde nadir de olsa gri-beyaz tonda alaca formlar da gözlenebilmektedir. Ayrıca melezlerin bir kısmında but çevresinde ve meme etrafında uzun kılların kapladığı bir alanı görmek mümkündür. Irkın temel karakteristiklerinden birisi kulak yapısıdır. Kulaklar kısa, dik ve oldukça hareketlidirler. Kıl ve maltız keçilerinin aksine bu ırkta kıl uzunluğu oldukça kısa ve parlaktır. Deri esnek ve yumuşak olup sütçü bir yapıyı temsil eden niteliktedir. Vücut narin, dişilik özelliklerini gösterir tipte, boyun ince ve uzun, baş narin ve göğüs kafesi geniş ve sağlam yapıdadır. Sağrı eğimi çok düşük olmayıp hafif eğimdedir. Erkek ve dişiler boynuzlu veya boynuzsuz olabilecekleri gibi küpeli veya küpesiz de olabilirler. Uysal olan bu ırktan keçilerin yönetimi kolay olup sürü halinde veya bireysel yetiştirmeye uygun hayvanlardır.
· Sahip olduğu vücut komformasyon özellikleri kıl keçisine nazaran daha iyi bir otlama ve dolaşma yeteneği fırsatı sağlamaktadır. Zira bu ırkın cidago yüksekliği (72 cm) biraz daha yüksek ve meme yapısı, maltız keçilerinin sarkık olan yapısının aksine karına doğru genişleyen, güçlü bağlantıları olan ve meme başları kısmen daha kısa yapıda olan bir formdadır. Bu özellikler ırka çalı vb yerlerde memenin daha az zarar görmesine (yaralanma, çalı çırpıya takılma v.b.) ve makineli sağıma uygunluk açısından üstünlük sağladığından işgücü ve zaman kazandırmanın yanı sıra daha uzun bir süre damızlıkta kalma şansı tanıması bakımından önemli avantajlar sağlamaktadır.
· Türk Saanen’inin döl verimi yüksek olup ilkine tekeye verilme yaşları oldukça erkendir. Üvecik Araştırma ve Uygulama Biriminde yetiştirilen ergin keçilerde ortalama oğlak oranı 1.6 olup bu oran ilkine doğum yapanlarda 1 düzeyindedir. Yine bu merkezde başlatılan bir uygulama ile dişi çebiçler yaklaşık 6–8 aylık yaşa ulaştıklarında tekeye verilmektedirler. Bu uygulama ile yetiştiricilik açısından ekonomik ve yetiştirme hedefli önemli kazanımlar beklenmektedir.
· Türk Saaneni keçilerinin süt verimleri ortalama 500 kg/laktasyon düzeyinde olup bu değerlere yetiştirici koşullarında rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bakım şartlarının iyileştirilmesi ile aynı sürüde 800 kg’a kadar süt üreten hayvanlara rastlanabilmektedir.
· Orman, makilik alan ve çalı yoğun otlaklarda kıl keçisinden yararlanma yeteneğinde olmasının yanı sıra bu ırkın nicel olarak daha az yetiştirilmesi ve sahip olduğu tahmin edilen daha az tahrip edici otlama tarzı ile bu alanlarda daha az tahribat yarattığı düşünülmektedir. Ayrıca bu ırk yerli keçi ırklarına göre daha az hareketli olup entansif yetiştirme koşullarına daha uyumludur.
· Türk Saaneni keçilerde tespit edilen bazı biyolojik özellikler aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir.
Çizelge 1. Türk Saanen’i keçilere ait bazı özellikler
Özellik
Değer
Ortalama Oğlak Doğum Ağırlığı
3580 gr
Doğumda Göğüs Çevresi
37 cm
Sütten Kesim Yaşı
45 gün
Sütten Kesim Ağırlığı
14 kg
Ergin Keçi Ağırlığı
60 kg
Ergin Teke Ağırlığı
75 kg
Ergin Keçi Cidago Yüksekliği
72 cm
Ergin Teke Cidago Yüksekliği
84 cm
İlkine Tekeye Verilme Yaşı
7–8 ay
Keçi Başına Düşen Oğlak Sayısı (Oğlak Oranı)
1.6
Laktasyon Süresi
280 gün
Laktasyon Süt Verimi
500-650kg
0–2 Aylık Dönemdeki Ölüm Oranı
%5–6
Sütün Yağ İçeriği
%3,49
Sütün Kuru Madde Düzeyi
%9,65
Sütün Özgül Ağırlığı
1,028SAANEN DAMİZLİK OGLAK SATISİ

Saanen Damızlık Oğlak Satışlarımıza 15 Nisanda Başlıyoruz.
Vedide BEKTAŞ -e- Mail : vedidebektas@gmail.com
GSM: 0536 638 68 64
Çanakkale 18 Mart üniversitesinden aldığım Saanen ırkı
Damızlık Oğlak Satışlarımıza 15 Nisanda Başlıyoruz.
Irk hususunda 18 Mart üniversitesinden
Bilgi edinilebilir.0536 638 68 64
Saanen Satışlarımıza
Ara Verdi


Kısaca Saanen "Tarım ve hayvancılık alanlarında alternatif üretim ve yetiştiricilik konularına yönelimin arttığı günümüzde Göçbeyli bölgemizden de bu uygulamayla ilgili olumlu sonuçlar geliyor. Şu ana kadarki gözlemlerimiz oldukça iyi.
Bu hayvanların süt verimi yüksek ve süt kalitesi oldukça iyi. Hayvanlar, kısa sürede bölgemize uyum sağladı.
İlk oğlaklar da dünyaya gelmeye başladı. Bu hayvanları anaç damızlık olarak kullanarak umut ediyoruz ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sayılarını çoğaltıp ilçe geneline yayarak, küçükbaş hayvancılıkta hedefimizi yükseltmek istiyoruz."
İsviçre kökenli bir ırk: Saanen
Saanen keçileri, ülkemizde sütçü keçilerin ıslahında kullanılmış İsviçre kökenli bir ırk. Canlı ağırlıkları keçilerde 50 kilo, tekelerde 65 kilo civarında. Mera ve çevre şartları iyi olduğu ortamlarda 280 gün sağılıyor. Süt verimleri yıllık 700 kilo civarında. Döl verimleri yüksek olup, ikiz ve üçüz doğum oranları fazladır. Saanen keçisi yetiştiriciliği, son yıllarda özellikle Marmara bölgesinde yaygınlaşmaya başladı.
Çiftçi İseniz İmkanlarınızı Zorlayınız. Bizden Söylemesi. Deneyin kaliteyi görün başarı sağlayamadığınızda iade ediniz.

Çanakkale 18 Mart üniversitesinden aldığım Saanen ırkı safkan keçilerin
Oğlaklarının satışı başlamıştır. Irk hususunda 18 Mart üniversitesinden
Bilgi edinilebilir.

Bergama Göçbeyli’de Saanen Süt Keçisi Yetiştiriciliği ve Satışı
% 99 Saanen Irkı Süt Keçisi Damızlık satışlarımız başlamıştır. Hayvancılığın geliştirilmesi ve kaliteli süt verimin artışı için her çiftçiye bir çift Saanen Keçi besiciliği yapmasını öneriyoruz.
Türk Saanen keçisi başta Çanakkale Merkez ilçeleri olmak üzere Ege Bölgesinde de yaygınlaşmaktadır. Yüksek verimli, bölgeye adaptasyonu iyi olan bir ırktır. Bu ırk, saf Saanen keçileri ve bölgede bulunan Maltız (malta keçisi: ada keçisi) ve kıl keçilerinin melezleşmesi ile oluşturulmuştur.
Saanen Bergama Göçbeyli beldesinde de yetiştirilen birinci melez generasyondan (F1 generasyonu) saf Saanen genotipe dek farklı Saanen kan oranlarında melezlerin olduğu tahmin edilmektedir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden damızlık alınarak yetiştirdiğimiz Süt keçilerimizin tümü %99 Saanen ırktır.
Türk Saaneni’nin genel özellikleri:
· Kıl keçisinin yetiştirildiği koşullarda bu ırkın yetiştiriciliği kıl keçisine nazaran daha yüksek performans sağlanarak yapılabilmektedir. Zira bu ırk saf bir kültür ırkı olmayıp, bölge koşullarına adapte keçilerle bir kombinasyonun sonucu elde edilmiştir. Bu ırkın Ekstansif yetiştiricilik sistemlerinde de yetiştiriciliğinin yapılabiliyor olması, ırkın ne derecede başarı ile kullanıldığının önemli bir göstergesidir.
· Türk Saanen’i keçisi süt beyazı renkten krem beyaza dek değişen tonlarda beyaz rengin hâkim olduğu bir genotiptir. Melezlerde nadir de olsa gri-beyaz tonda alaca formlar da gözlenebilmektedir. Ayrıca melezlerin bir kısmında but çevresinde ve meme etrafında uzun kılların kapladığı bir alanı görmek mümkündür. Irkın temel karakteristiklerinden birisi kulak yapısıdır. Kulaklar kısa, dik ve oldukça hareketlidirler. Kıl ve maltız keçilerinin aksine bu ırkta kıl uzunluğu oldukça kısa ve parlaktır. Deri esnek ve yumuşak olup sütçü bir yapıyı temsil eden niteliktedir. Vücut narin, dişilik özelliklerini gösterir tipte, boyun ince ve uzun, baş narin ve göğüs kafesi geniş ve sağlam yapıdadır. Sağrı eğimi çok düşük olmayıp hafif eğimdedir. Erkek ve dişiler boynuzlu veya boynuzsuz olabilecekleri gibi küpeli veya küpesiz de olabilirler. Uysal olan bu ırktan keçilerin yönetimi kolay olup sürü halinde veya bireysel yetiştirmeye uygun hayvanlardır.
· Sahip olduğu vücut komformasyon özellikleri kıl keçisine nazaran daha iyi bir otlama ve dolaşma yeteneği fırsatı sağlamaktadır. Zira bu ırkın cidago yüksekliği (72 cm) biraz daha yüksek ve meme yapısı, maltız keçilerinin sarkık olan yapısının aksine karına doğru genişleyen, güçlü bağlantıları olan ve meme başları kısmen daha kısa yapıda olan bir formdadır. Bu özellikler ırka çalı vb yerlerde memenin daha az zarar görmesine (yaralanma, çalı çırpıya takılma v.b.) ve makineli sağıma uygunluk açısından üstünlük sağladığından işgücü ve zaman kazandırmanın yanı sıra daha uzun bir süre damızlıkta kalma şansı tanıması bakımından önemli avantajlar sağlamaktadır.
· Türk Saanen’inin döl verimi yüksek olup ilkine tekeye verilme yaşları oldukça erkendir. Üvecik Araştırma ve Uygulama Biriminde yetiştirilen ergin keçilerde ortalama oğlak oranı 1.6 olup bu oran ilkine doğum yapanlarda 1 düzeyindedir. Yine bu merkezde başlatılan bir uygulama ile dişi çebiçler yaklaşık 6–8 aylık yaşa ulaştıklarında tekeye verilmektedirler. Bu uygulama ile yetiştiricilik açısından ekonomik ve yetiştirme hedefli önemli kazanımlar beklenmektedir.
· Türk Saaneni keçilerinin süt verimleri ortalama 500 kg/laktasyon düzeyinde olup bu değerlere yetiştirici koşullarında rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bakım şartlarının iyileştirilmesi ile aynı sürüde 800 kg’a kadar süt üreten hayvanlara rastlanabilmektedir.
· Orman, makilik alan ve çalı yoğun otlaklarda kıl keçisinden yararlanma yeteneğinde olmasının yanı sıra bu ırkın nicel olarak daha az yetiştirilmesi ve sahip olduğu tahmin edilen daha az tahrip edici otlama tarzı ile bu alanlarda daha az tahribat yarattığı düşünülmektedir. Ayrıca bu ırk yerli keçi ırklarına göre daha az hareketli olup entansif yetiştirme koşullarına daha uyumludur.
· Türk Saaneni keçilerde tespit edilen bazı biyolojik özellikler aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir.
Çizelge 1. Türk Saanen’i keçilere ait bazı özellikler
Özellik
Değer
Ortalama Oğlak Doğum Ağırlığı
3580 gr
Doğumda Göğüs Çevresi
37 cm
Sütten Kesim Yaşı
45 gün
Sütten Kesim Ağırlığı
14 kg
Ergin Keçi Ağırlığı
60 kg
Ergin Teke Ağırlığı
75 kg
Ergin Keçi Cidago Yüksekliği
72 cm
Ergin Teke Cidago Yüksekliği
84 cm
İlkine Tekeye Verilme Yaşı
7–8 ay
Keçi Başına Düşen Oğlak Sayısı (Oğlak Oranı)
1.6
Laktasyon Süresi
280 gün
Laktasyon Süt Verimi
500-650kg
0–2 Aylık Dönemdeki Ölüm Oranı
%5–6
Sütün Yağ İçeriği
%3,49
Sütün Kuru Madde Düzeyi
%9,65
Sütün Özgül Ağırlığı
1,028

Vedide BEKTAŞ - GSM: 0536 638 68 64
e- Mail : vedidebektas@gmail.com
Çanakkale 18 Mart üniversitesinden aldığım Saanen ırkı safkan keçilerin
Oğlaklarının satışı başlamıştır. Irk hususunda 18 Mart üniversitesinden
Bilgi edinilebilir.
0536 638 68 64 Bu Sayfa http://www.egenews.com tarafından yapılmıştır
MSN&Mail: gazeteci05@gmail.com-Tahsin TUNA-

SAANEN DAMİZLİK OGLAK SATISİSaanen Damızlık Oğlak Satışlarımıza  15 Nisanda
Başlıyoruz.

 


  
     Vedide      BEKTAŞ -
e-
Mail : vedidebektas@gmail.com
    GSM:
0536 638 68 64
  Çanakkale 18 Mart üniversitesinden aldığım
Saanen ırkı Damızlık Oğlak Satışlarımıza  15
Nisanda Başlıyoruz. Irk hususunda 18 Mart üniversitesinden


 Bilgi edinilebilir.


0536 638  68 64


Saanen Satışlarımıza

Ara Verdi
 Kısaca Saanen


"Tarım ve    hayvancılık   alanlarında alternatif üretim ve
yetiştiricilik konularına yönelimin arttığı günümüzde Göçbeyli
bölgemizden de bu uygulamayla ilgili olumlu sonuçlar geliyor. Şu ana
kadarki gözlemlerimiz oldukça iyi.Bu
hayvanların süt verimi yüksek ve süt kalitesi oldukça iyi.
Hayvanlar, kısa sürede bölgemize uyum sağladı.
İlk oğlaklar da dünyaya gelmeye başladı. Bu hayvanları anaç damızlık
olarak kullanarak umut ediyoruz ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde
sayılarını çoğaltıp ilçe geneline yayarak, küçükbaş hayvancılıkta
hedefimizi yükseltmek istiyoruz."
İsviçre kökenli bir ırk: Saanen
Saanen keçileri, ülkemizde sütçü keçilerin ıslahında kullanılmış
İsviçre kökenli bir ırk. Canlı ağırlıkları keçilerde 50 kilo,
tekelerde 65 kilo civarında. Mera ve çevre şartları iyi olduğu
ortamlarda 280 gün sağılıyor. Süt verimleri yıllık 700 kilo
civarında. Döl verimleri yüksek olup, ikiz ve üçüz doğum oranları
fazladır. Saanen keçisi yetiştiriciliği, son yıllarda özellikle
Marmara bölgesinde yaygınlaşmaya başladı.


Çiftçi
İseniz İmkanlarınızı Zorlayınız. Bizden Söylemesi. Deneyin kaliteyi
görün başarı sağlayamadığınızda iade ediniz.  
 


 


 


 
           Vedide      BEKTAŞ
    GSM:
0536 638 68 64
  e- Mail vedidebektas@gmail.com


 Çanakkale 18 Mart üniversitesinden aldığım Saanen ırkı safkan keçilerinOğlaklarının satışı başlamıştır. Irk hususunda 18 Mart üniversitesindenBilgi edinilebilir.


 

Bergama Göçbeyli’de  Saanen
Süt Keçisi Yetiştiriciliği ve Satışı% 99 Saanen Irkı Süt Keçisi Damızlık
satışlarımız başlamıştır. Hayvancılığın geliştirilmesi ve kaliteli süt
verimin artışı için her çiftçiye bir çift Saanen Keçi besiciliği
yapmasını öneriyoruz.Türk Saanen keçisi başta Çanakkale
Merkez ilçeleri olmak üzere Ege Bölgesinde de yaygınlaşmaktadır.
Yüksek verimli, bölgeye adaptasyonu iyi olan bir ırktır. Bu ırk, saf
Saanen keçileri ve bölgede bulunan Maltız (malta keçisi: ada keçisi)
ve kıl keçilerinin melezleşmesi ile oluşturulmuştur.Saanen Bergama Göçbeyli beldesinde de
yetiştirilen birinci melez generasyondan (F1 generasyonu) saf Saanen
genotipe dek farklı Saanen kan oranlarında melezlerin olduğu tahmin
edilmektedir.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden
damızlık alınarak yetiştirdiğimiz Süt keçilerimizin tümü  %99 Saanen
ırktır.Türk Saaneni’nin genel
özellikleri:·       
Kıl keçisinin yetiştirildiği koşullarda bu ırkın yetiştiriciliği kıl
keçisine nazaran daha yüksek performans sağlanarak yapılabilmektedir.
Zira bu ırk saf bir kültür ırkı olmayıp, bölge koşullarına adapte
keçilerle bir kombinasyonun sonucu elde edilmiştir. Bu ırkın Ekstansif
yetiştiricilik sistemlerinde de yetiştiriciliğinin yapılabiliyor
olması, ırkın ne derecede başarı ile kullanıldığının önemli bir
göstergesidir.    ·       
Türk Saanen’i keçisi süt beyazı renkten krem beyaza dek değişen
tonlarda beyaz rengin hâkim olduğu bir genotiptir. Melezlerde nadir de
olsa gri-beyaz tonda alaca formlar da gözlenebilmektedir. Ayrıca
melezlerin bir kısmında but çevresinde ve meme etrafında uzun kılların
kapladığı bir alanı görmek mümkündür. Irkın temel
karakteristiklerinden birisi kulak yapısıdır. Kulaklar kısa, dik ve
oldukça hareketlidirler.  Kıl ve maltız keçilerinin aksine bu ırkta
kıl uzunluğu oldukça kısa ve parlaktır. Deri esnek ve yumuşak olup
sütçü bir yapıyı temsil eden niteliktedir. Vücut narin, dişilik
özelliklerini gösterir tipte, boyun ince ve uzun, baş narin ve göğüs
kafesi geniş ve sağlam yapıdadır. Sağrı eğimi çok düşük olmayıp hafif
eğimdedir. Erkek ve dişiler boynuzlu veya boynuzsuz olabilecekleri
gibi küpeli veya küpesiz de olabilirler. Uysal olan bu ırktan
keçilerin yönetimi kolay olup sürü halinde veya bireysel yetiştirmeye
uygun hayvanlardır.·       
 Sahip olduğu vücut komformasyon özellikleri kıl keçisine nazaran daha
iyi bir otlama ve dolaşma yeteneği fırsatı sağlamaktadır. Zira bu
ırkın cidago yüksekliği (72 cm) biraz daha yüksek ve meme yapısı,
maltız keçilerinin sarkık olan yapısının aksine karına doğru
genişleyen, güçlü bağlantıları olan ve meme başları kısmen daha kısa
yapıda olan bir formdadır. Bu özellikler ırka çalı vb yerlerde memenin
daha az zarar görmesine (yaralanma, çalı çırpıya takılma v.b.) ve
makineli sağıma uygunluk açısından üstünlük sağladığından işgücü ve
zaman kazandırmanın yanı sıra daha uzun bir süre damızlıkta kalma
şansı tanıması bakımından önemli avantajlar sağlamaktadır.·       
Türk Saanen’inin döl verimi yüksek olup ilkine tekeye verilme yaşları
oldukça erkendir. Üvecik Araştırma ve Uygulama Biriminde yetiştirilen
ergin keçilerde ortalama oğlak oranı 1.6 olup bu oran ilkine doğum
yapanlarda 1 düzeyindedir. Yine bu merkezde başlatılan bir uygulama
ile dişi çebiçler yaklaşık 6–8 aylık yaşa ulaştıklarında tekeye
verilmektedirler. Bu uygulama ile yetiştiricilik açısından ekonomik ve
yetiştirme hedefli önemli kazanımlar beklenmektedir.·       
Türk Saaneni keçilerinin süt verimleri ortalama 500 kg/laktasyon
düzeyinde olup bu değerlere yetiştirici koşullarında rahatlıkla
ulaşılabilmektedir. Bakım şartlarının iyileştirilmesi ile aynı sürüde
800 kg’a kadar süt üreten hayvanlara rastlanabilmektedir.·       
Orman, makilik alan ve çalı yoğun otlaklarda kıl keçisinden 
yararlanma yeteneğinde olmasının yanı sıra bu ırkın nicel olarak daha
az yetiştirilmesi ve sahip olduğu tahmin edilen daha az tahrip edici
otlama tarzı ile bu alanlarda daha az tahribat yarattığı
düşünülmektedir. Ayrıca bu ırk yerli keçi ırklarına göre daha az
hareketli olup entansif yetiştirme koşullarına daha uyumludur.·       
Türk Saaneni keçilerde tespit edilen bazı biyolojik özellikler
aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir.Çizelge 1. Türk Saanen’i
keçilere ait bazı özellikler

ÖzellikDeğerOrtalama Oğlak Doğum
Ağırlığı3580 grDoğumda Göğüs Çevresi37 cmSütten Kesim Yaşı45 günSütten Kesim Ağırlığı14 kgErgin Keçi Ağırlığı60 kgErgin Teke Ağırlığı75 kgErgin Keçi Cidago
Yüksekliği72 cmErgin Teke Cidago
Yüksekliği84 cmİlkine Tekeye Verilme
Yaşı7–8 ayKeçi Başına Düşen Oğlak
Sayısı (Oğlak Oranı)1.6Laktasyon Süresi280 günLaktasyon Süt Verimi500-650kg0–2 Aylık Dönemdeki
Ölüm Oranı%5–6Sütün Yağ İçeriği%3,49Sütün Kuru Madde Düzeyi%9,65Sütün Özgül Ağırlığı1,028


 

        Vedide      BEKTAŞ - GSM:
0536 638 68 64
                  
e- Mail : vedidebektas@gmail.comÇanakkale 18 Mart üniversitesinden aldığım Saanen ırkı safkan keçilerinOğlaklarının satışı başlamıştır. Irk hususunda 18 Mart üniversitesindenBilgi edinilebilir.

0536 638 68 64   Bu Sayfa
http://www.egenews.com
tarafından yapılmıştır


MSN&Mail: gazeteci05@gmail.com-Tahsin TUNA-